Алгоритам за утврдување на потреба од тест

Алгоритам за утврдување на потреба од тест