Алфа: Синдикатот на клинички е против јавното приватно партнерство