Белгија: Синдикатот за здравство го критикува неуспехот на работодавците да потпишат договори


Синдикатите во здравство CNE/CSC остро ги критикуваа работодавците во здравствениот сектор затоа што не потпишале пет клучни колективни договори за подобрување на условите за работа.

За договорите се преговараше по големиот социјален договор потпишан минатата година со кој се доделија повеќе од 1 милијарда евра за овој сектор.

Нова структура на плати е воспоставена од 1 јули во државните здравствени сектори и многу здравствени работници остварија значително зголемување на платата, околу над 10%.

Меѓутоа, во меѓувреме работодавците не потпишаа договори што опфаќаат:

  1. Стабилизирање на распоредот за работа и договори за вработување (вклучувајќи повеќе часови за работници со скратено работно време и постојани договори за привремен персонал);
  2. Посветеност на петдневна континуирана обука годишно до 2027 година и обврска да се договори заеднички план за обука;
  3. Подобра обука на претставници на персоналот за справување со зголемената комплексност на регулативите;
  4. Социјален надзор при воспоставување на болнички мрежи; 
  5. Мерки во врска со телата за консултации и процесите. 

Овде не се вклучени други прашања кои допрва треба да се решат во врска со празниците, рамнотежата меѓу работата и приватниот живот, аранжманите на крајот на кариерата и другите мерки што можат да придонесат за справување со недостиг на персонал.

Извор: ЕПСУ Јули 2021 година