Велика Британија: Нови флексибилни работни права за да се подобри рамнотежата помеѓу работата и приватниот живот и да се задржи персоналот

Договорот за нови флексибилни работнички права насочени кон обезбедување подобар баланс помеѓу работата и приватниот живот на вработените во на персоналот во Националната здравствена служба (National Health Service – NHS) го објавија здравствените синдикати и работодавачите во NHS.

Договорот ќе им олесни на работниците да побараат флексибилни работни договори, вклучувајќи го тоа право од првиот ден кога се вработени во NHS.

Од Договорот се очекува да помогне на NHS да регрутира и да задржи здравствени работници. Договорот доаѓа во време кога многу здравствени работодавачи и нивниот персонал почнуваат да разгледуваат нови начини на работа. Владата има ветено консултации за работната флексибилност за сите работни места во Велика Британија.

Лошата рамнотежа помеѓу работата и приватниот живот честопати се наведува како клучна причина на вработените кои сакаат да ја напуштат здравствената служба. Дополнителните барања за пандемијата го истоштија персоналот и голем дел почнаа да ги преиспитуваат своите приоритети и да размислуваат да го напуштат NHS.

За да се справат со ова, здравствените синдикати и работодавачите во NHS договорија неколку нови флексибилни мерки за потикнување на персоналот да ја продолжи својата кариера во здравството. Одредбите ќе се применуваат во Англија, Шкотска и Велс, а слични мерки се очекува да следат и во Северна Ирска. 

Новите договорни услови ќе им овозможат на вработените да:

  • Побараат флексибилна работа од почетокот на нивното вработување (отстранување на условот да има шестмесечен работен стаж)
  • Направат неограничен број апликации за флексибилно работење, наместо само еднаш годишно
  • Поднесат апликации без да мора да ги оправдуваат барањата или да наведуваат посебни причини
  • Пристапат до процес каде што менаџерите мора да се повикуваат на барања кои првично не можат да бидат прифатени за да се истражат сите можни решенија.
  • Од работодавачите ќе се очекува да промовираат опции за флексибилност за сите работни места во фазата на вработување и редовно да дискутираат за нив со целиот персонал на поединечни состаноци, тимски дискусии и проценки.

Здравствените работодавачи, исто така, ќе работат со синдикатите за да се развива, договори и да се понуди поширок спектар на флексибилни работни аранжмани. Покрај тоа, тие ќе надгледуваат и испитуваат што се случува со барањата упатени во нивните организации.

Претседателката на здравствените синдикати во Советот на вработените во NHS и началник за здравство на УНИСОН (Сојуз на синдикати за јавен сектор), Сара Гортон, рече: „Пандемијата толку многу го оптовари животот на работниците во NHS што многумина ги преиспитуваат своите приоритети. Ригидните смени и долгото работно време се причина поради која персоналот честопати пропушта квалитетно драгоцено време заедно со семејството или шанса да оствари надворешни интереси.

„Некои избираат агенциска или банкарска работа затоа што тоа им овозможува да го контролираат уредувањето на својот живот. Но, ова исто така значи губење на платата, сигурноста на работата, можностите за напредување во кариерата и другите придобивки од тоа да се биде дел од NHS.

„Флексибилното работење кое ќе се применува во NHS со овој нов договор ќе ја подобри состојбата со персоналот во сите сфери. Сепак, тоа ќе биде ефективно само ако се решат и прашањата за хроничен недостаток на персонал “.

Претседавачот на работодавците на Советот на персоналот на NHS и директор на работна сила и организациски развој во локалната организација за грижа во Манчестер и Трафорд, Џон Лени рече: „Фантастично е да се види како NHS е предводник во поддршката на флексибилноста на работното место и да стане пример и избор за модерен работодавец.

„Заеднички договорените измени на определените услови ќе им овозможат на работодавачите да се надоврзуваат на иновативни флексибилни работни практики што беа испорачани за време на пандемијата со Ковид-19. Ова не само што ќе помогне да се привлечат нови таленти во NHS туку и да се поддржи персоналот да остане на работа во време кога задржувањето на нашата ценета работна сила никогаш не било поважно.       

„Работодавачите ќе продолжат да работат во партнерство со синдикатите за да ги оживеат амбициите на вработените во NHS вреднувајќи ги активностите што промовираат и овозможуваат ефективни флексибилни работни практики, така што флексибилноста е објективна реалност за целиот персонал во NHS“.

Дени Мортимер, извршен директор на работодавачите во NHS, кој е дел од NHS Конфедерацијата, рече: „Работодавачите ќе го поздрават овој договор за спогодбено подобрување на правото на флексибилно работење што е заеднички договорено со синдикатите преку Советот на вработените во NHS.

„Нашите членови разбираат дека треба многу да се работи за да се осигура дека „ветувањето на вработените во NHS“ (NHS People Promise) може целосно да се спроведе и да се осигура дека флексибилните работни практики ќе бидат достапни за целиот персонал во NHS.

„Идните упатства ќе ги поддржат раководните лица да им овозможат на сите вработени да ги користат ефективните флексибилни работни практики. Ова е основно начело во Планот за  подобрување на работните места во NHS.”

Прерана Исар, главен службеник за луѓе во NHS Енглеска и Подобрување, рече: „Нашиот персонал  како никој друг имаше една година, а NHS беше таму за да ги поддржи нив – од телефонска линија за ментално здравје и текстуална услуга, директна поддршка при работа преку ментално здравје и центри за благосостојба, како и флексибилни опции за работа, така што каде што е можно, колегите да можат да работат во смени што одговараат на нивниот напорен живот.

„Задоволни сме што работиме заедно со Советот на вработените во NHS за понатамошно вградување на флексибилната работа за нашиот персонал што не само што ќе им користи на нашите постојни колеги, туку ќе биде и од витално значење за да ни помогне да привлечеме повеќе луѓе и да ја зголемиме нашата работна сила на уште поразновидни, инклузивни               начини “.

Белешки до уредниците:

  • Новите права ќе стапат на сила од 13 септември 2021 година. Работодавачите и синдикатите работат на ревидирање и ажурирање на постојните локални политики и работат на потребните промени.
  • Советот на вработените во NHS е одговорен за системот за плати, условите и одредбите на NHS познати како Агенда за промени. Таа е составена од работодавачи во NHS и национално признати синдикати, а застапени се и владини оддели за здравство. 

Извор: www.unison.org.uk   29.06.2021 година