Д-р Пјер Кори: Улогата на Ивермектинот во лекувањето на Ковид-19

„Отсега ќе бидат непотребни смртните исходи со оглед на тоа што постои лесно достапно научно решение за пандемијата“, вели д-р Пјер Кори, претседател на Алијанса од прв ред за грижа на критично болни од Ковид-19 (Front Line COVID-19 Critical Care Alliance – FLCCC).

Сведочење на д-р Пјер Кори на Состанокот на Комитетот за национална безбедност: Фокус на раниот третман на Ковид-19 одржан на 8 декември 2020 година

На почетокот сакам да се заблагодарам на сенаторот Џонсон и на Комитетот на потребата да се сврти вниманието кон важноста од ефективни приоди за ран третман на Ковид-19. Зборувам денес не само како поединец, туку и во име на мојата непрофитна организација, Front-Line COVID-19 Critical Care Alliance, составена од едни од најобјавувани и најпознати експерти за критична нега во светот со скоро 2.000
рецензирани публикации во медицинската литература, како и над 100 години клиничко искуство во единиците за интензивно лекување низ целата земја.

Иако ние, како и многумина, сме многу охрабрени од очигледните успеси во развојот на ефективни вакцини, исто така сме згрозени од готово потполно отсуство на упатства и истражувања за ефективни можности за рано лекување, домашно лекување или превентивно лекување. Нашите болници се преплавени со над 100.000 примени пациенти со Ковид-19, а секој изминат ден се пријавуваат нови рекордни смртни случаи. Ќе бидат потребни месеци за да се дистрибуира вакцината до пошироката јавност, а времето дотогаш ќе има доволно влијание во оваа криза, и затоа сме тука да ја потенцираме потребата за ефективно рано лекување. Мојата организација специјалисти за критична нега потроши скоро девет месеци неуморно разгледувајќи ја научната литература за да добие увид во овој вирус и во процесот на болеста и да развие ефективни протоколи за третман.
За цело време, работевме долги часови во единиците за интензивна нега преполни со пациенти со Ковид-19. Јас бев горд да сведочам пред комитетот во Мај, за нашиот протокол за болнички третман (MATH+ Hospital Treatment Protocol), за кој би сакал да споменам дека скоро секоја компонента на неговата комбинирана терапија е потврдена во клинички студии, а нашиот труд со детали и извештаи за влијанијата на третманот во протоколот ќе биде објавен во рок од неколку дена во Часописот за медицина за критична нега (Journal of Critical Care Medicine).

И така, со голема гордост, како и изразен оптимизам, јас сум тука за да известам дека нашата група, предводена од професорот Пол Е. Марик, разви многу ефикасен протокол за спречување и ран третман на КОВИД-19. Во последните 3-4 месеци, нови публикации
дадете убедливи податоци за длабоката ефикасност на анти-паразитниот, антивирусен лек, антиинфламаторно средство наречено ивермектин во сите фази на болеста. Нашиот протокол беше создаден неодамна, откако ги идентификувавме овие податоци. Речиси сите студии ја демонстрираат терапевтската моќ и безбедноста на ивермектин во спречување на пренесување и прогресија на болеста кај скоро сите кои го земаат лекот.

Поради тоа, со голема гордост, како и значителен оптимизам, јас сум тука за да известам дека нашата група, предводена од професорот Пол Е. Марик, разви многу ефикасен протокол за спречување и ран третман на Ковид-19. Во последните 3-4 месеци, нови публикации пружаат убедливи податоци за големата ефикасност на антипаразитниот, антивирусниот лек и антиинфламаторното средство наречено ивермектин во сите фази на болеста. Нашиот протокол беше создаден неодамна, откако ги верифициравме овие податоци. Речиси сите студии ја покажуваат терапевтската моќ и безбедноста на ивермектинот во спречување на пренесување и прогресија на болеста кај скоро сите кои го земаат лекот.

Пред да продолжам, сакам да укажам на два критични недостатоци во нашиот национален одговор за третман на Ковид-19 поради што е потребно ова сослушување пред сè. Освен раниот интерес и истражување на хидроксихлорокинот, не можеме да најдеме други значајни напори за истражување за употребата на било кои други веќе постоечки, безбедни, евтини терапевтски агенси. Изгледа, единствениот фокус на истражување и третман што го забележавме на национално ниво е со нови или скапи фармацевтски произведени препарати како што се ремдесивир, моноклонални антитела, тоцилизумаб, а сите такви терапии чинат илјадници долари. Ова е во согласност со заклучоците донесени од докторот консултант на Конгресот за Ковид-19 кога заклучи: „На ридот има сеопфатен проблем со тоа како ја докажуваме вредноста на третманот со ниска цена“.

Друга пречка беше цензурата на сите наши обиди за ширење критички научни информации на Фејсбук и другите социјални медиуми, а нашите страници постојано беа блокирани.
Конечно, ние веруваме дека недостатокот на клинички експерти во постоечките работни групи дополнително го попречува напредокот во идентификувањето на ефективни терапевтици. Скоро да не можеме да идентификуваме ниту еден член со вештини, клиничка база на знаење и искуството за нега на пациенти со нашата група стручни клиничари. Постоечките членови се чини дека се или водачи на големи здравствени организации или имаат истражувачко искуство. Иако многумина во кариерата сигурно имале некакво искуство во лекување на пациенти, се чини дека скоро ниеден од нив не лекувал пациенти со Ковид-19 на некој забележителен начин за време на оваа пандемија. Експертски комисии на клиничари, како што е нашата, имаат голема количина на драгоцен увид и мудрост и неизмерно ни е задоволството што го споделуваме нашето неодамнешно откритие за огромната моќ на Ивермектин во третманот на Ковид-19.

Ивермектинот е многу безбеден, широко достапен и е со евтина цена. Неговото откритие беше наградено со Нобелова награда за медицина и веќе е вклучен во „Светската листа на есенцијални лекови“ на СЗО. Сега имаме податоци од над 20 добро дизајнирани клинички студии, десет од нив рандомизирани, контролирани испитувања, при што секоја студија доследно известува за голема количина и статистички значајни предности во намалувањето на стапките на пренесување, скратување на времето на опоравување, намалување на хоспитализациите или големо намалување на бројот на смртни случаи. Овие клинички податоци се исто така поддржани од повеќе основни науки, ин витро и студии врз животни. Нашиот ракопис, завршен пред една недела, веќе е застарен поради скоро секојдневното појавување на нови, позитивни студии за ивермектин. Ракописот е објавен на медицинскиот сервер за печатење – Фондација отворена наука (Open Science Foundation – OSF) и може да се преземе на следниот линк: https://osf.io/wx3zn/ или на веб-страницата на нашата организација, www.flccc.net.

Поажурирана мета-анализа и преглед чиј автор е група на истражувачи доктори на науки и научници и ги вклучува сите студии за ивермектин од 4 декември 2020 година и може да се најдат на веб-страницата c19study.com: https://ivmmeta.com/

Овие податоци покажуваат дека ивермектинот е ефикасно „чудотворен лек“ против Ковид-19. Големината на ефектот е слична на историските влијанија вредни за Нобеловата награда против паразитарните болести во многу делови на земјината топка. Треба да се напомене дека Мерк, фармацевтската компанија чии научници помогнаа да се открие ивермектинот, од првата достапност на лекот донираше стотици милиони дози бесплатно за поддршка на програмите на СЗО за искоренување на паразитарните болести. Веруваме дека е потребна слична иницијатива за да се искорени Ковид-19 од земјината топка.

Сега накратко ќе извршам преглед и ќе ги сумирам новонастанатите научни податоци кои ја покажуваат ефикасноста на ивермектинот во третманот на КОВИД-19.

Податоци кои го поддржуваат Ивермектинот како потенцијално глобално решение за пандемијата со Ковид-19

Ивермектинот веќе ги искорени инфекциите со коронавируси во повеќе региони во светот. Десетици тн. „bench to the bedside“ студии ја демонстрираат неговата ефикасност („bench to the bedside“ опишува процес на внесување на резултати од лабораториско истражување во клиничка пракса како би можеле директно да се користат).

1) Од 2012 година, повеќе ин-витро студии покажаа дека ивермектинот ја инхибира репликацијата на многу вируси, вклучително и грип, Зика, Денга и други.
2) Ивермектинот ја инхибира репликацијата на SARS-CoV-2, што доведува до отсуство на скоро целиот вирусен материјал за 48 часа во заразени клеточни култури.
3) Ивермектинот има потентни антиинфламаторни својства со ин-витро податоци кои демонстрираат многу голема инхибиција на производство на цитокини и транскрипција на нуклеарниот фактор-кБ (nuclear factor-κB – NF-κB), најмоќниот медијатор на воспаление.
4) Ивермектинот значително го намалува вирусното оптоварување и штити од оштетување на органите кај повеќе животински модели кога се инфицирани со SARS-CoV-2 или слични коронавируси.
5) Ивермектин спречува пренесување и развој на КОВИД-19 болест кај оние кои се изложени на заразени пациенти.
6) Ивермектин го забрзува закрепнувањето и спречува влошување на клиничката слика на пациентите со Ковид-19 со лесна до умерена болест третирана рано по симптомите.
7) Ивермектинот го забрзува закрепнувањето и избегнува прием на ICU и смрт кај хоспитализирани пациенти.
8) Ивермектинот ја намалува смртноста кај критично болните пациенти со Ковид-19.
9) Ивермектин доведува до огромни намалувања на стапките на случаи на смртност во региони со широко распространета употреба.
10) Безбедноста на ивермектин е скоро неспоредлива со оглед на неговата блиска нула интеракција со лекови, заедно со само благи и ретки несакани ефекти забележани во скоро 40 години употреба и администрирани милијарди дози.
11) Светската здравствена организација од пред подолго време го стави ивермектинот на својата „Листа на есенцијални лекови“.

Подолу, следи подетално резиме на постоечките клинички студии на ивермектин во фазите на превенција, рано и доцно лекување на Ковид-19. Сите студии се позитивни, со значителна придобивка, при што огромното мнозинство достигнува силно статистичко значење.

RCT се однесува на „проспективно рандомизирани контролирани испитувања“ каде што пациентите се распоредени по случаен избор на планиран третман со ивермектин или плацебо, а OCT се однесува на „контролирани набљудувачки испитувања“ каде што беа споредувани пациенти лекувани со ивермектин со истовремено или претходно лекувани пациенти кои не примале ивермектин.
1) Студии за превенција: Шест студии, 4 RCT, 2 OCT со сега вкупно вклучени над 2.400 пациенти – сите покажуваат скоро совршена превенција од пренесување на овој вирус кај луѓе со незаштитена изложеност на пациенти со Ковид-19 во споредба со високо измерените стапки на трансмисија кај оние кои не добиле третман со ивермектин.
2) Ран третман: Три RCT и повеќе големи серии на студии на случаи – пациенти во овие студии вкупно над 3.000. Сите студии покажуваат или значително, статистички значајно намалување на бројот на пациенти кои се влошиле во болница или ICU или пријавиле побрзо закрепнување од сите симптоми кога се лекувале со ивермектин.
3) Болничко лекување: Четири големи RCT, 4 добро дизајнирани OCT, вкупната количина на испитани пациенти се приближува на 3.000 и скоро сите покажуваат големи и статистички значајни намалувања на смртноста кога се лекуваат со ивермектин.

Табелата подолу ги сумира постојните податоци за клинички испитувања заклучно со 24 ноември 2020 година; бројот на позитивни студии оттогаш се зголеми

Извор: Сведочење на д-р Пјер Кори на Состанокот на Комитетот за национална безбедност: Фокус на раниот третман на Ковид-19 одржан на 8 декември 2020 година