Министерство за здравство: 7 начина да се спречи ширењето на корона вирусот