Руските универзитети ќе воведат дигитален систем за проценка на перформансите на студентите

Од 2021 година, на неколку руски универзитети, успешноста на студентите ќе се проценува преку вештачка интелигенција (ВИ). Се претпоставува дека употребата на овој систем ќе овозможи пообјективно оценување на студентите. Ова го изјави директорот на Центарот за компетенции во областа на онлајн едукација и дигитално корпоративна обука EDCrunch University NUST “MISiS” Нурлан Кијасов.

Според Кијасов, системот врз основа на податоци добиени од дигитални отпечатоци, ќе ја оценува активноста на студентите на предавања, нивното однесување, академските перформанси, па дури и учеството во јавниот живот.

„Дигиталната услуга ќе ги идентификува студентите со ниски академски перформанси и ќе ги предупредува пред сè самите студенти и деканот за тоа.

Услугата ќе се заснова на дигиталниот отпечаток на студентот: ќе ги оценува перформансите на студентите, предавачката активност, учеството во јавниот живот на универзитетот и целокупното однесување “, рече Кијасов.

Врз основа на резултатите од анализата на добиените информации, раководството на образовните институции ќе одлучи дали ќе го охрабри студентот, ќе му даде предупредување или дури ќе го избрка.

Кијасов смета дека воведувањето на системот заснован на вештачка интелигенција ќе помогне да се елиминира елементот на пристрасност од страна на наставниците.  Притоа, раководителот на универзитетот EDCrunch укажа дека предлозите изнесени од ВИ ќе бидат советодавни по природа, а канцеларијата на деканот сепак ќе донесе конечна одлука во врска со судбината на студентите. Тестирањето на таков систем на повеќе универзитети ќе започне во 2019 година, а до 2021 година неговите прототипи ќе започнат да работат на водечки универзитети во Русија.

„Примарна задача е да се намали процентот на протерани студенти, да се зголеми задоволството на студентите од квалитетот на образовните услуги и сите други видови услуги што ги нуди универзитетот. Денес универзитетот не може да остане во чекор со она што се случува надвор од универзитетот, каде има континуирана дигитализација “, истакна Кијасов.

Извор: Teller Report  8/12/2019, 3:25:11 часот