Распоред на смени за летната сезона 2017 година во апартманите во населбата Андон Дуков во Охрид

ДЕНОВИ/НОЌЕВАЊА ЦЕНИ (ДЕНАРИ)
ЗА МЕСЕЦ  ЈУНИ – 2017г. Од  01.06.2017г.  ДО  10.06.2017г.  10/9 5000
ЗА МЕСЕЦ  ЈУНИ – 2017г. Од  11.06.2017г.  ДО  20.06.2017г.  10/9 5000
ЗА МЕСЕЦ  ЈУНИ – 2017г. Од  21.06.2017г.  ДО  30.06.2017г.  10/9 5000
ЗА МЕСЕЦ  ЈУЛИ – 2017г. Од  01.07.2017г.  ДО  10.07.2017г.  10/9 6000
ЗА МЕСЕЦ  ЈУЛИ – 2017г. Од  11.07.2017г.  ДО  20.07.2017г.  10/9 7500
ЗА МЕСЕЦ  ЈУЛИ – 2017г. Од  21.07.2017г.  ДО  31.07.2017г.  11/9 8000
ЗА МЕСЕЦ  АВГУСТ – 2017г. Од  01.08.2017г.  ДО  10.08.2017г.  10/9 8000
ЗА МЕСЕЦ  АВГУСТ – 2017г. Од  11.08.2017г.  ДО  20.08.2017г.  10/9 7500
ЗА МЕСЕЦ  АВГУСТ – 2017г. Од  21.08.2017г.  ДО  31.08.2017г.  11/10 6000
ЗА МЕСЕЦ  СЕПТЕМВРИ – 2017г. Од  01.09.2017г.  ДО  10.09.2017г.  10/9 5000
ЗА МЕСЕЦ  СЕПТЕМВРИ – 2017г. Од  11.09.2017г.  ДО  20.09.2017г.  10/9 5000
ЗА МЕСЕЦ  СЕПТЕМВРИ – 2017г. Од  21.09.2017г.  ДО  31.09.2017г.  11/10 5000

Лице за контакт: Верица 078 482 601

Лице одговорно за надзор и сервисирање на апартманите: Лазе 070 573 779

НАПОМЕНА: СЕКОЕ ПЛАЌАЊЕ ОДНАПРЕД Е СИГУРНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА АПАРТМАНОТ