Самостојниот синдикат на Клинички центри го осудува нападот на доктор и медицинска сестра од Клиничката болница во Тетово

Самостојниот синдикат на Клинички центри го осудува физичкиот и вербален напад врз дежурен доктор и медицинска сестра на Детското одделение во Клиничката болница во Тетово. Овој синдикат  повторно укажува на потребата да се  воспостави систем на професионална и ефикасна заштита на здравствените работници и соработници.

На сторителите на овој и слични настани треба  да им се изрекуваат казни кои покрај другото ќе придонесат  во иднина да не се повторуваат појавите на насилничко однесување врз здравствените работници и соработници во извршувањето на нивната хумана дејност.

Скопје,  04.01.2016 година