Се повлекуваат лекови што често се користат кај нас поради тешки последици по здравјето

Се повлекуваат од употреба сите лекови кои содржат циноксацин, флумеквин, налидикинска и пипемидинска киселина. Носителите на одобренија ги известуваат лекарите дека од пазарот ќе бидат повлечени овие лекови поради штетени дејства врз здравјето на луѓето. Иако, вакви известувања во соседните земји стигнаа и до граѓаните преку медиумите,  кај нас со оваа алармантна состојба не се запознаени сите лекари и лежерно ги препишуваат овие лекови на пациентите.

Се ограничуваат за примена сите кинолонски и флуорокинолонски антибиотици ( Ciprofloxacin, levofloxacin, ofloxacin, moxifloxacin и norfloxacin) за системска и инахлациска примена поради ризик од настанување, на како што сe вели во писмото„онеспособувачки, долготрајни и потенцијално иреверзибилни несакани дејства кои најчесто ги зафаќаат мусколоскелетниот и неврниот систем“.

Извор: Нова ТВ  

Целиот текст прочитајте го тука