Секогаш со своите пациенти и во служба на својот народ

Секогаш со своите пациенти и во служба на својот народ