КОВИД-19: Хлорохин и хидрохлорохин да се користат само за клинички студии или национални програми за итна употреба

КОВИД-19:

ХЛОРОХИН И ХИДРОКСИХЛОРОХИН ДА СЕ КОРИСТАТ САМО ЗА КЛИНИЧКИ СТУДИИ  ИЛИ НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ИТНА УПОТРЕБА ЗА ТРЕТМАН НА КОВИД-19

Хлорохин и хидроксихлорохин, два лека кои званично се одобрени за лекување маларија и одредени автоимуни заболувања, во моментов се истражуваат низ целиот свет за нивниот потенцијал за лекување на коронавирусната болест КОВИД-19. Сепак, ефикасноста на овие лекови во третманот на КОВИД-19 сè уште не е докажана во досегашните студии.

Многу е важно пациентите и здравствените работници да користат хлорохин и хидроксихлорохин само како дел од клинички испитувања или национални програми за итна примена за третман на КОВИД-19.

И хлорохинот и хидроксихлорохинот можат да доведат до сериозни несакани ефекти, особено при употреба на високи дози на овие лекови или кога се комбинираат со други лекови. Тие не смеат да се користат без рецепт и без надзор од страна на лекар; рецептите не треба да се даваат надвор од нивната дозволена примена, освен за клиничко испитување или протоколи на национално договорено ниво.
Во тек се големи клинички испитувања за да се креираат веродостојни податоци потребни за да се утврди ефикасноста и безбедноста на хлорохин и хидроксихлорохин во третманот на КОВИД-19.

EMA ги поздравува овие испитувања, што ќе им овозможи на властите да дадат сигурни препораки заснован на цврсти докази за здравствената заштита професионалци и пациенти.
Со оглед на итноста и притисокот со кои здравствените системи се соочуваат за да спасат животи за време на пандемијата КОВИД-19, некои земји, вклучително и САД и Франција, поставија строги протоколи за да се овозможи експериментална употреба на овие два лека, на пример, кај пациенти со тешки форми на КОВИД-19.

Извор:   European Medicines Agency, 2020    1 April 2020