Author : admin

Подржано од синдикатот

Пријава за осигурување на професионална одговорност

admin
Согласно Новиот Закон за Здравствена заштита (бр.07-1704/1, од 28.03.2012 год., член 152, Сл.Весник 43/2012 год.) СЕКОЈА Здравствена установа ја осигурува одговорноста на своите здравствени работници