Author : sskc

Податоци од литературата за Ковид-19 Соопштенија и Настани

КОВИД-19: Хлорохин и хидрохлорохин да се користат само за клинички студии или национални програми за итна употреба

sskc
КОВИД-19: ХЛОРОХИН И ХИДРОКСИХЛОРОХИН ДА СЕ КОРИСТАТ САМО ЗА КЛИНИЧКИ СТУДИИ  ИЛИ НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ИТНА УПОТРЕБА ЗА ТРЕТМАН НА КОВИД-19 Хлорохин и хидроксихлорохин, два