Редослед на постапки за превенција на повторна појава на Ковид-19

редослед на постапки за Превенција на повторна појава на ковид-19

Бидејќи државите планираат постепено да го отворат општеството, владите мора да ги  превземат четирите основни активности (прикажани на сликата подоле) за да го отворат општеството колку што е можно поскоро и побезбедно и да спречат  повторно експлозивно ширење на Ковид-19.

 

Извор: PreventEpidemics.org   Resolve to Save Lives 17 April 2020