Category : Програми на Влада

Програми на Влада

Програма за работа на Владата 2017-2020 Квалитетно здравство

admin
Владата на Република Македонија ќе има за цел изградба на достапен, квалитетен и долгорочно-финансиски одржлив систем на здравствена заштита, со граѓаните во центарот на здравствениот