Што ако не се усвои забелешката од Лекарска Комора за утврдување на основнатa нето плата?

Министерството за здравство, како предлагач, во Вер. 1.1. на Нацрт_Законот_Предлог-Законот за лекарска дејност објавена на ЕНЕР на 28.05.2019 година, основната нето плата за докторите на медицина ја уредило преку колективни договори, а не со коефициенти од 2,5 до 3,8 зависно од звањето на докторот на медицина помножени со просечната плата.                  
Изготвувачот, Лекарската Комора на Република Северна Македонија дава забелешки на оваа Верзија на Нацрт-Предлог Закон за лекарска дејност со што прифаќа да се започне постапката за носење Закон за лекарска дејност.                                                

  1. Мислење на Синдикатот на Клинички центар                 

Кога Ресорното Министерство уште на почетокот е со јасен став по одредено прашање, со голема сигурност е тој став да биде преточен во Законот.                                              
За потсетување, Синдикатот на Клинички центар аргументирано и со многу забелешки се спротистави на Предлог Законот за здравствената заштита на јавната расправа одржана во    Деканатот на Медицински факултет, Скопје во октомври 2014 година. Исходот е добро познат. Законот за здравствената заштита се донесе во собраниска процедура без да се усвои ниту една суштинска забелешка на Синдикатот на Клинички центар.                  
Синдикатот на Клинички центар, исто така учествуваше во изготвување на Предлог Закон за сестринска дејност. Со едноставно објаснување дека не постои Закон за докторска дејност, пратениците-доктори од тогаш владеачкото мнозинство во Собранието на Република Македонија во целост го отфрлија Предлог Законот за сестринска дејност.            
Очигледно, праксата покажува дека при носење на законски решенија, забелешките и јавните расправи немаат скоро никакво влијание.
Согласно изнесеното, мислењето и ставот на Синдикатот на Клинички центар е Вер. 1.1. на Нацрт Законот_Предлог-Законот за лекарска дејност од 28.05.2019 година да се повлече од понатамошна постапка се додека во почетната верзија не се утврди основната нето плата на докторите на медицина согласно забелешката на Лекарската комора, односно со коефициенти од 2,5 до 3,8 зависно од звањето на докторот на медицина помножени со просечната плата.           

          

  1. Одговорност на Лекарската комора

Сигурни сме дека на колегите од Лекарската комора добро им е познато дека со давањето забелешки, дале легитимитет и можност на Вер. 1.1. на Нацрт_Законот_Предлог-Законот за лекарска дејност од 28.05.2019 година да влезе во понатамошна процедура.                                                                                                           
Се поставува прашањето на одговорноста која ја превземаат колегите од Лекарската комора на Република Северна Македонија доколку се донесе Закон за лекарска дејност без да се усвои нивната забелешка за основната нето плата.                                                                            
Како замислуваат колегите од Лекарската комора, дека на докторите на медицина едноставно ќе им речат, дадовме забелешка, но истата не се усвои.            
Колеги од Лекарска комора не се поигрувајте со судбината на докторите на медицина и не учествувајте во носење Закон за докторска дејност без утврдување на основната нето плата со коефициенти од 2,5 до 3,8 зависно од звањето на докторот, помножени со просечната плата.                             

  1. Посакуваме да не сме во право

Оставаме времето да не демантира, и ова мислење на Синдикатот на Клинички центар да не е исправно. Со задоволство ќе признаеме дека сме погрешиле и јавно ќе се извиниме на колегите од Лекарската комора и на Министерството за здравство и ќе им честитаме на мудроста и храброста за донесениот Закон за докторска дејност во кој основната нето плата на докторите на медицина ќе биде утврдена со коефициенти од 2,5 до 3,8 зависно од звањето на докторот помножени со просечната плата, и која понатака ќе биде основ во колективното договарање помеѓу синдикатите во здравството и Ресорното Министерство.       
Скопје, 25.06.2019 година

Со почит,

Извршен одбор на Синдикатот на Клинички центар

Пребарување