АМСМ Автошкола Мобилити плус – Скопје

Оспособување на кандидати за возачи

Адреса: ул. Митрополит Гологанов бр. 21 – Скопје      

Тел. 02 3181 101; 071 376 534 Анжелика

лого:

Поволност: плаќање на 5 рати без камата

Повеќе информации:  

АМСМ Автошкола Мобилити плус – Скопје  

Оспособување на кандидати за возачи

Адреса: ул. Митрополит Гологанов бр. 21 – Скопје      

Тел. 02 3181 101; 071 376 534 Анжелика

За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е:

Да пополните потврда и да ја заверите во Вашата здравствена установа.

Да пополните и потпишете две изјави (една за продавачот и една за Синдикатот)

Да приложите потврда за членство заверена во Синдикатот