ГОСТИЛНИЦА ИЛИНДЕН – СКОПЈЕ

Локација: ул. Раде Кончар бр. 7, Дебар Маало – Скопје
Телефон: 389 2 3111 112
Поволност: попуст од 20%

Гостилница ИЛИНДЕН – се наоѓа во срцето на Дебар маало на ул. Раде Кончар бр 7
и преставува место за комплетно уживање. Гостилницата располага со голема летна бавча со традиционален македонски стил.