ПАНСИОН КУТМИЧЕВИЦА – ВЕВЧАНИ

Локација: 6335 Вевчани
Поволност: 12% попуст, 5 рати, со најмала рата од 2000 денари 
Телефони: 046 798 626;071 273 087 Јованка

За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е:

  • најпрво да пополните потврда, и да ја заверите во Вашата здравствена установа.
  • да пополните и потпишете две изјави (една за продавачот и една за Синдикатот).