Јантар PS Fashion – Скопје

 

Јантар PS Fashion – Скопје  

Продавница за чевли

Адреса: Градски Трговски Центар – Скопје (1 спрат)       

Тел. 071 322 308 Елена 
лого: 

Поволност: попуст 10% за плаќање во готово; плаќање на 4 рати без камата

За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е да ги имате следните документи:

  1. Потврда ЈЗУ за задршка заверена во јавната здравствена установа каде сте вработени.
  2. Две Изјави (една за продавачот/давател на погодноста и една за Синдикатот).
  3. Потврда ССКЦ заверена во Синдикатот.