Ottica Italiana – Скопје

Продавница за очила за сонце и очила, сончеви и диоптерски рамки, вградување на стакла, оптометриски преглед, контактни леќи

Адреса: Веро Центар (Jumbo), Скопје

Тел.  071 357 035

лого:

Поволност: плаќање на 3-6-9-12 рати без камата; висината на ратата не смее да изнесува помалку од 1000 денари  

Повеќе информации:  

Ottica Italiana – Скопје  

Продавница за очила за сонце и очила, сончеви и диоптерски рамки, вградување на стакла, оптометриски преглед, контактни леќи

Адреса: Веро Центар (Jumbo), Скопје

Тел.  071 357 035

За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е:

Да пополните потврда и да ја заверите во Вашата здравствена установа.

Да пополните и потпишете две изјави (една за продавачот и една за Синдикатот)

Да приложите потврда за членство заверена во Синдикатот