МО & А ДООЕЛ ,,Подружница ЛОЛИ,, ГТЦ

Колекцијата на Лоли е исполнета со модели изработени квалитетно од висококвалитетна природна кожа
Индустрија за месни преработки

Адреса: ГТЦ Скопје
Контакт: +389 2 323 1854
Е-маил: loli.gtc@hotmail.com

Поволност: плаќање на 4 рати без камата; висината на ратата не смее да изнесува помалку од 500 денари

За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е:

Да пополните потврда и да ја заверите во Вашата здравствена установа.
Да пополните и потпишете две изјави (една за продавачот и една за Синдикатот)
Да приложите потврда за членство заверена во Синдикатот
 
Scroll to Top