МЗ: Заштитните мерки продолжуваат да важат

Заштитните мерки продолжуваат да важат:

  • Задолжително одржување растојание
  • Носење заштитна опрема
  • Зголемена лична хигиена

Извор: Министерство за здравство  26.05.2020 година