Филипче: Награда за најизложените здравствени работници 20% од основната плата за 2 месеци

Благодарност за најизложените здравствени работници во борбата против КОВИД-19! Владата предвидува награда од 20% од основната плата за 2 месеци за секој од нив. Тука се вклучени докторите и медицинскиот персонал на Клиниката за инфективни болести, инфективните одделенија, Инситутот за јавно здравје и Центрите за јавно здравје, како сите членови на тимовите од итна медицинска помош.

Филипче   May 18 at 10:10 AM