ССКЦ побара званично толкување од МТСП за работата и плаќањето на работата во недела како неработен ден

ССКЦ побара од Министерството за труд и социјална политика званично толкување за работата и плаќањето на работата во недела за вработените во ЈЗУ по донесувањето на измените на Законот за работните односи поврзани со прогласувањето на недела за неработен ден.

МИСЛЕЊЕ/ТОЛКУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ ВО ВРСКА СО ПРОГЛАСУВАЊЕТО НА НЕДЕЛАТА ЗА НЕРАБОТЕН ДЕН    

Скопје, 18.02.2022 година

Scroll to Top