Одлука за прогласување кризна состојба и Одлуки за продолжување на кризна состојба на цела територија на РСМ консолидиран текст Јули 2022

ОДЛУКА ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА КРИЗНА СОСТОЈБА И ОДЛУКИ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА КРИЗНА СОСТОЈБА НА ЦЕЛА ТЕРИТОРИЈА НА РСМ КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ ЈУЛИ 2022 

 

 

Scroll to Top