НАСТАНИ

КСС: Национална Конференција за синдикални права

КСС: НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА СИНДИКАЛНИ ПРАВА 27.12.2019 ГОДИНА, ХОТЕЛ МЕРИОТ, СКОПЈЕ ТЕМА: УЛОГАТА И ВЛИЈАНИЕТО НА СИНДИКАТИТЕ ВО ОПШТЕСТВОТО