АУДИО И ВИДЕО ПРИЛОЗИСТАВ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ

Нова ТВ: Протест против насилството во здравството