ДОПИСИПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

ССКЦ до директорите на ЈЗУ: Не донесување одлука за продолжување на договорот за вработување на здравствени работници и соработници најмногу до 67 години возраст, а кои претходно дале согласност е спротивно на Закон

Синдикатот на Клинички центар денеска достави допис до директорите на ЈЗУ во состав на Клинички центар во кој им укажа дека недонесувањето одлука за продолжување на договорот за вработување до најмногу 67 години од нивна страна за здравствените работници и соработници, по претходна нивна согласност е спротивно на Закон. Одлуката треба да ја потврди Министерот за здравство.

ДОПИС ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ЈЗУ

Скопје, 28.06.2022