ДОПИСИ

ССКЦ до директорите на ЈЗУ: Не донесување одлука за продолжување на договорот за вработување на здравствени работници и соработници најмногу до 67 години возраст, а кои претходно дале согласност е спротивно на Закон

Loading

Синдикатот на Клинички центар денеска достави допис до директорите на ЈЗУ во состав на Клинички центар во кој им укажа дека недонесувањето одлука за продолжување на договорот за вработување до најмногу 67 години од нивна страна за здравствените работници и соработници, по претходна нивна согласност е спротивно на Закон. Одлуката треба да ја потврди Министерот за здравство.

ДОПИС ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ЈЗУ

Скопје, 28.06.2022