ДОПИСИНОВОСТИ

ССКЦ достави барање до ДИТ за инспекциски надзор во ЈЗУ во состав на Клинички центар „Мајка Тереза“, Скопје поради селективни и спротивни на закон Одлуки (Решенија) за престанок на Договорот за вработување

Loading

ДОПИС ДО ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВО ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ВО СОСТАВ НА КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР „МАЈКА ТЕРЕЗА“ СКОПЈЕ