ДОПИСИНОВОСТИ

ССКЦ достави барање до ДСЗИ за инспекциски надзор во ЈЗУ во состав на Клинички центар „Мајка Тереза“, Скопје поради селективни и спротивни на закон Одлуки (Решенија) за престанок на Договорот за вработување

Loading

ДОПИС ДО ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВО ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ВО СОСТАВ НА КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР „МАЈКА ТЕРЕЗА“ СКОПЈЕ