ОДЛУКИ НА ВЛАДА И ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ ВО ВОНРЕДНИ И КРИЗНИ СОСТОЈБИ

Одлука за прогласување кризна состојба и Одлуки за продолжување на кризна состојба на цела територија на РСМ консолидиран текст Јули 2022

Loading

ОДЛУКА ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА КРИЗНА СОСТОЈБА И ОДЛУКИ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА КРИЗНА СОСТОЈБА НА ЦЕЛА ТЕРИТОРИЈА НА РСМ КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ ЈУЛИ 2022