Loading

За подобро информирање за условите за изнајмување и престој во апартманите во викенд населбата „Андон Дуков“ во Охрид Ви препорачуваме да се запознаете со:

  1. ЦЕНОВНИК ЗА ИЗНАЈМУВАЊЕ АПАРТМАН 
  2. КУЌЕН РЕД 

 

За изнајмување на камп куќа во викенд  населбата „Андон Дуков“ во Охрид потребно е да ги пополните следниве документи:

  1. БАРАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ АПАРТМАН 
  2. ИЗЈАВА  со која ја гарантирате редовната исплата и истите да ги доставите во синдикатот.

 

Скопје, 25.05.2022 година