Loading

Членската карта е легитимација за припадноста на Самостојниот синдикат на вработените во универзитетските клиники, центри, клинички болници и други јавни здравствени установи во Република Македонија и служи за остварување на правата што произлегуваат од членството во Синдикатот.

За таа цел потребно е преку претседателите на основните организации да се обезбедат основните генералии и фотографии на сите членови и тие да се достават до канцеларијата на Синдикатот или лично да се испратат на доленаведениот е-адресата на Синдикатот.
За сите детални информации можете да се обратите во канцеларијата на Синдикатот на телефонот (02) 3 147 116 од 8 до 15 часот или преку е-адресата sskc.sindi@yahoo.com