ЗТСП

Промовирана националната Кампања за ратификација на Конвенцијата за спречување насилство и вознемирување во светот на работата C190

На 14.4.2022 година во Скопје се одржа работилницата „Усогласеноста на македонското законодавство со Конвенцијата на Меѓународната организација на трудот за елиминирање на насилството и вознемирувањето во светот на работата, бр. 190”, организирана од Меѓународната организација на трудот и Здружението за трудово и социјално право. На работилницата учествуваа претставници на академската заедница, судии, адвокати, правници, како […]

Промовирана националната Кампања за ратификација на Конвенцијата за спречување насилство и вознемирување во светот на работата C190 Read More »

Прва конференција на Здружението за трудово и социјално право

На 30.10.2019 година во Скопје, со финансиска поддршка од Меѓународната организација на трудот,  се одржа Првата конференција на Здружението за трудово и социјално право.  На конференцијата учествуваа и суштински придонесоа во дискусиите претставници на академската заедница, судии, адвокати, правници, како и претставници на учесниците во трипартитниот социјален дијалог – Владата, организациите на работодавачите и на

Прва конференција на Здружението за трудово и социјално право Read More »

Scroll to Top