Category : Лекарска Комора

Лекарска Комора

Лекарската комора на Македонија ги поддржува измените и дополнувањата во Законот за здравствена заштита

admin
Лекарската комора на Македонија ги поддржува измените во Законот за здравствена заштита за кои, цениме, дека имаат за цел да се обезбеди подобра здравствена заштита
Лекарска Комора

Лекарската комора на Македонија одбележа 27 години од основањето

admin
“Како самостојна и професионална организација на докторите по медицина во Лекарската комора се обединети околу 9.000 доктори од различни специјалности. Во изминатиов период Комората настојуваше