EPSU

Комитетот за здравствени и социјални услуги на ЕПСУ разговараше за бројот на вработени и приватизацијата

Синдикатите поврзани со ЕПСУ кои работат на здравствени и социјални услуги се состанаа онлајн на 55-тиот состанок на Постојаниот комитет за здравствени и социјални услуги одржан на 19 октомври 2021 година. Маја Метјус, раководител на единицата Перформанси на национални здравствени системи, ГД САНТЕ презентираше јасен преглед на фондовите на ЕУ за здравство, како одговор на

Комитетот за здравствени и социјални услуги на ЕПСУ разговараше за бројот на вработени и приватизацијата Read More »

Scroll to Top