АГРОФАРМ – СКОПЈЕ – Поволност: 3 рати без камата; цена 150 ден./кг

Адреса:  н. Илинден бб,  Скопје
Тел. 075 277-410; 072 309-839; Лице за контакт за рати, Тони Димевски
Адреса: Месара Ченто, Јужноморавски Бригади бр. 11;  тел: 02 2576-975  
  
Поволност3 рати без камата; цена 150 ден./кг 

За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е:

  • најпрво да пополните потврда, и да ја заверите во Вашата здравствена установа.
  • да пополните и потпишете две изјави (една за продавачот и една за Синдикатот).