ВИЛА МАРИЈ БЛАЖ – С. РАДОЖДА, СТРУГА

Локација: с. Радожда, Струга
Поволност: 10% попуст; 3 рати за износ над 10000,00 денари

Телефон: 046 787 056; 070 752 706; 071 616 627

За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е:

  • најпрво да пополните потврда, и да ја заверите во Вашата здравствена установа.
  • да пополните и потпишете две изјави (една за продавачот и една за Синдикатот)