ГРАНКЛУБ – Поволност: 20%

Локација: до Виталија, во продолжеток на истата уличка на Гранмаркет.
Гранклуб врши испорака до Клинички центар.

контакт телефон: 02 3177-317, 072/216-517

Поволност: 20%