ГРАНМАРКЕТ

Локација: првата уличка десно на излез од Клинички центар, до Виталија.

Поволност: 8 рати

За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е:

  • најпрво да пополните потврда, и да ја заверите во Вашата здравствена установа.
  • да пополните и потпишете две изјави (една за продавачот и една за Синдикатот).