Елена Лука – Скопје

Продавница за облека  

Адреса: ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 66 – Скопје      

Тел. 071 233 735;  02 3245 160

лого:

Поволност: попуст од 15 до 20%; плаќање на 6 рати без камата; висината на ратата не смее да изнесува помалку од 1000 денари

Повеќе информации:

Елена Лука – Скопје  

Продавница за облека  

Адреса: ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 66 – Скопје      

Тел. 071 233 735;  02 3245 160

лого:

попуст од 15 до 20%; плаќање на 6 рати без камата; висината на ратата не смее да изнесува помалку од 1000 денари

15% за сума до 6.000,00 ден,

– 25% за сума од 6.001,00 ден до 15.000,00 ден,

– 30% сума над 15.001,00 ден.

– 20% за нарачка на costume madeмодели.

Ателје „Елена Лука“ Капиштец

Ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.66

(поранешна Треска)

Центар, Скопје

Контакт тел: 070-312-413

Продажен салон  „Елена Лука“ Аеродром

Ул.Фрањо Клуз  бр.6/дп 5

(комплекс згради Елена Лука Хоме)

Аеродром,Скопје

Контакт тел: 071-284-566

Продажен салон  „Елена Лука“ ГТЦ

Ул.Кеј 13ти Ноември   бр.2/4, кат 1, локал 2 – д.е.184

(до кино Милениум)

Центар, Скопје

Контакт тел: 072-912-360

Продажен салон  „Елена Лука“ Струмица

Ул.Климент Охридски бр. 51 Ј

Струмица

Контакт тел: 070-309-450

За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е:

Да пополните потврда и да ја заверите во Вашата здравствена установа.

Да пополните и потпишете две  изјави (една за продавачот и една за Синдикатот)

Да приложите потврда за членство заверена во Синдикатот