Здружение на возачите на град Скопје & Евроинс осигурување

 
Здружение на возачите на град Скопје 

Регистрација на возила 

Адреса: бул. Св. Климент Охридски бр. 58б, Скопје          

Тел.  02 2782 610 Кисела Вода, 02 3061 651 Карпош                

лого:

Поволност: попуст 50% на цената на технички преглед за плаќање во готово; регистрација на возила на 9 рати без камата   

Повеќе информации:  

Технички преглед и регистрација на моторни возила; зелен картон, меѓународна возачка дозвола; регистарски таблички 

Евроинс осигурување Скопје                           

Осигурување на возила           

Тел.  02 3228 904  

лого:

Поволност: плаќање на 9 рати без камата

Повеќе информации:  

Осигурување од автомобилска одговорност, зелен картон, каско осигурување на моторни возила, осигурување на имот, пакет домаќинско осигурување, патничко осигурување, други видови на осигурување.

Адреса: ТЦ Буњаковец, бул. Партизански Одреди бр.1, кат2, локал 8а
Тел: +389 2 3217-355

Адреса: Ул. 1105 бр.20
Тел: +389 2 5511-562

Адреса: Ул. 20 бр.52
Тел: /

Адреса: Ул. Орце Николов бр.109/1-1А
Тел: +389 2 3245-251

Адреса: Бул. Кочо Рацин бр.42,Влез 2, Стан бр.1
Тел: +389 2 3296-529

Адреса: Ул. Михаил Чаков бр.4 лок.13
Тел: +389 2 2779-323

Адреса: Ул. Лука Геров бб
Тел: +389 2 2037-868

Адреса: Ул. Никола Парапунов бр.41
Тел: +389 2 3061-310

Адреса: Ул. 16-та македонска бригада 6/1-10
Тел: +389 2 5511-980 

За да ја користите поволноста за плаќање на рати за Здружение на возачите на град Скопје, потребно е:

Да пополните потврда и да ја заверите во Вашата здравствена установа.

Да пополните и потпишете две изјави (една за продавачот и една за Синдикатот)

Да приложите потврда за членство заверена во Синдикатот    

За да ја користите поволноста за плаќање на рати за Евроинс Осигурување, потребно е:

Да пополните потврда и да ја заверите во Вашата здравствена установа.

Да пополните и потпишете две изјави (една за продавачот и една за Синдикатот)

Да приложите потврда за членство заверена во Синдикатот