ЗСРРК „ВАРДАР“ – Скопје

Риболовно друштво

Адреса: Адреса: Ул. Кочо Рацин  75,  Скопје

Тел.  070/575-190; 02/3238-445

лого:

 Поволност: плаќање на 6 рати без камата, висината на ратата не треба да изнесува помалку од 15% од висината на риболовната годишна дозвола, освен за државната дозвола   

Повеќе информации:    

За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е да ги имате следните документи:

  1. Потврда за задршка од плата заверена во јавната здравствена установа каде сте вработени.
  2. Изјава 
  3. Потврда дека сте член на ССКЦ заверена во синдикатот.