Меркатус ФВС – Скопје

Парфимирани спрејови и лосиони за тело Dear Body London  

Адреса: ул. Јордан Мијалков бр. 44/2-10, Скопје

Тел.  071 327 738     

Лого:  

Поволност: попуст 30%; плаќање на 3 рати без камата, висината на ратата не треба да изнесува помалку од 1500 денари  

Повеќе информации:  

За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е:

Да пополните потврда и да ја заверите во Вашата здравствена установа.

Да пополните и потпишете две изјави (една за продавачот и една за Синдикатот)

Да приложите потврда за членство заверена во Синдикатот