ТАВЕРНА ОРКАНА – с. Пештани, ОХРИД

Адреса: с. Пештани, Охрид
Поволност: 10%, плаќање на 5 рати со најмала рата од 1500,00 денари  
Телефон:  077 763 516

За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е:

  • најпрво да пополните потврда, и да ја заверите во Вашата здравствена установа.
  • да пополните и потпишете две изјави (една за продавачот и една за Синдикатот).