Sanofi и GSK го одложија развојот на вакцината за Ковид 19

Sanofi и GSK најавија доцнење во нивната адјувантна рекомбинантна програма за вакцина за Ковид 19 базирана на протеини за подобрување на имунолошкиот одговор кај постарите лица. Компаниите во соопштението за печатот на 11 декември 2020 година наведоа дека тие ја планираат Фазата 2б со подобрена формулација на антиген.

Доколку податоците се позитивни, глобалната студија за Фазата 3 би можела да започне во второто тромесечје од 2021 година. Позитивните резултати од оваа студија би довеле до регулаторни поднесоци во втората половина на 2021 година, со што се одложува потенцијалната достапност на вакцината од средината на 2021 година до четвртото тромесечје на 2021 година.

Роџер Конор, претседател на вакцината на GSK изјави: „Резултатите од студијата не се како што очекувавме. Врз основа на претходното искуство и другите соработки, уверени сме дека GSK-овиот систем за пандемиски адјувант во комбинација со антиген на Ковид 19, може да предизвика силен имунолошки одговор со прифатлив профил на реактогеност. Исто така е јасно дека ќе бидат потребни повеќе вакцини за да се сузбие пандемијата. Нашата сегашна цел е тесно да соработуваме со нашиот партнер Sanofi за развој на оваа вакцина со подобрена формулација на антиген со што би се придонело во превенцијата на Ковид 19“.

Корона денес 11.12.2020 година