VI Редовен Конрес на ГС ЗСЗ „Независност“ Р. Србија

Гранковиот синдикат за здравствена и социјална заштита „Независност“ од Р. Србија го одржа својот VI редовен конгрес на 11 септември во хотелот „Јуниор“ во Брзече, Копаоник.

Конгресот се одржа во работна и свечена атмосфера, со почитување на сите препорачани епидемиолошки мерки.

Конгресот го отвори претседателот на ГС ЗСЗ НЕЗАВИСНОСТ Зоран Илиќ, а понатаму Конгресот го раководеше Работното претседателство на Конгресот: Горан Дејановиќ, претседател на Работното претседателство и неговите членови, Надежда Đуришиќ, Гордана Маринковиќ, Радован Богавац и  Небојша Робуj. 

Во работата на конгресот учествуваа 100 делегати од цела Србија, од 120 што беа делегирани на седиштата на синдикалните комисии. Конгресот работеше на пленарна седница.

Делегатите на VI Конгрес го усвоија новиот Статут на Гранковиот синдикат за здравство и социјална заштита „Независност“ кој ќе се применува во следните пет години, многу други документи потребни за идната работа на синдикатот, како и ДЕКЛАРАЦИЈАТА за правата за безбедна и здрава работа на здравствените и социјалните работници во Република Србија, и РЕШЕНИЕ за намалување на миграцијата на работниците вработени во системите за здравствена и социјална заштита на Република Србија.

Делегатите на VI Конгрес избраа членови на новите тела на гранковиот синдикат: Главен одбор, Надзорен одбор, Одбор за социјална заштита, Women’sенска секција и Секција за млади. На пленарните сесии, овие тела беа конституирани.

Зоран Илиќ е избран за претседател на Главниот одбор на Гранковиот синдикат за здравствена и социјална заштита „Независност“ по предлог на сите Регионални комисии и Покраинскиот одбор на АПО Војводина, а Горан Дејановиќ за извршен секретар.

Небојша Робуj беше назначен за претседател на покраинскиот одбор на АП Војводина ГС ЗСЗ НЕЗАВИСНОСТ, а за регионални повереници беа назначени: Надежда Ѓуричиќ за РП Београд, Бојан Цекиќ за јужна Србија, Дејан Живковиќ за Источна Србија, Бранко Матејиќ за РП Централна Србија, и Милан Пузовиќ за Западна Србија.

Одборот за социјална заштита на ЗСЗ НЕЗАВИСНОСТ го избра Драгослав Пантиќ за свој претседател. Надзорниот одбор на ГС ЗСЗ НЕЗАВИСНОСТ го избра Саша Голубовиќ за свој претседател, додека Секцијата на жени ја избра Гордана Маринковиќ за свој претседател, а Секцијата за млади го избра Радован Богавац за свој претседател.