ZEPTER – СКОПЈЕ

Производи за дома
Адреса: Дебарца бр. 43, Скопје
Тел. 02 311 8663

Поволност: попуст од 7,5 % до 20 % од редовните цени; плаќање до 12 рати без камата;
висината на ратата не смее да изнесува помалку од 30 евра, односно 1850 денари

Повеќе информации:  

За поединечно купување во вредност од 100 до 299 евра, добивање на производ/и веднаш, можност за плаќање на максимум 6 месечни рати, минимална рата од 30 евра (1.850 денари);

–  За поединечно купување во вредност од 300 до 499 евра, 30% од вредноста се плаќа авансно, по што се добива/ат производот/ите, остатокот се отплаќа на максимум 6 месечни рати;

–  За поединечно купување во вредност од 500 до 799 евра, 30% од вредноста се плаќа авансно, по што се добива/ат производот/ите, остатокот се отплаќа на максимум 10 месечни рати;

–  За поединечно купување во вредност од 800 до 1.200 евра, 30% од вредноста се плаќа авансно, по што се добива/ат производот/ите, остатокот се отплаќа на максимум 12 месечни рати.

По исклучок за плаќање во готово, стратешките производи може да се купат согласно дефинираниот Ценовник на Давателот на услуги со попусти ОД -15% до -30% од редовните цени во зависност од производот

Zepter International произведува, продава и дистрибуира ексклузивни, високо квалитетни производи за широка потрошувачка ширум светот првенствено со директна продажба преку својата мрежа од преку 120.000 консултанти, а исто така и преку салони за малопродажба. Од своето основање, Zepter тежнее да го унапреди животниот стил на луѓето ширум светот и да стане суштински дел од секојдневното живеење.

Во изминатите неколку децении, Zepter стана глобална компанија со продажба преку своите подружници во преку 40 земји на пет континенти во целиот свет.

За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е:

Да пополните потврда и да ја заверите во Вашата здравствена установа.

Да пополните и потпишете две изјави (една за продавачот и една за Синдикатот)

Да приложите потврда за членство заверена во Синдикатот

Scroll to Top